Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 574

data

1537 mar? 7

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Cuireter de Moia. Cipria Riudavellanes de Ferrerons

tipologia

Venda de censal mort

regest

Joan Cuireter, pages de Moia, ven a Cipria Riudavellanes de la parroquia de Sant Pere de Ferrerons, marmessor del testament de Raimon Camptolan, un censal mort de 8 sous de pensio anual pel preu de 8 lliures.

notari

Lloren? Aragones, prevere de Moia

testimonis

Jaume Canudes, paraire de Moia. Bartomeu Roqueta, paraire de Moia

poblacio

mides

Moia 60 x 35,5 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio