Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 576

data

1538 octubre 14

dataTrasllat

NULL

actuants

Enric Cabrera i Ana. Antoni Cabrera de Barcelona

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Enric Cabrera i la seva esposa Ana, a Antoni Cabrera, resident a Barcelona pel pagament de 3000 lliures en concepte de redempcio d'un censal mort de 150 lliures anuals de pensio establert sobre el castell

notari

Pau Renard, notari de Barcelona

testimonis

Antic Coll. Hieronim Vila, paraires i Albert Muda, compte de Modica, regene de Sicilia.

poblacio

mides

Barcelona 50 x 25 cm

observacions

Manca un fragment de document. La familia Cabrera posseix diferents titols nobiliaris que apareixen al dors del document.
Tornar al llistat

administracio