Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 578

data

1538 juliol 15

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Pau Riba, Miquel Vilanova, de Barcelona

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Joan Pau Riba, cavaller resident a Barcelona a Miquel Vilanova, formatger i revenedor de Barcelona, pel pagament de 177 lliures en concepte de la venda d'un censal mort de 177 sous anuals de pensio.

notari

Hieronim Mollet, notari de Barcelona

testimonis

Genis pages i mercader de Barcelona. Agusti Joan, notari de Barcelona.

poblacio

mides

Barcelona 44 x 27 cm

observacions

Aquest censal havia estat comprat per Miquel Vilanova el 1529. Veure el document 552.
Tornar al llistat

administracio