Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 581

data

1539 gener 14

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Verdera, Jaume Sabater i Rafel Agullana, tots de Girona

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Pere Verdera, canonge de Sant Feliu de Girona i Jaume Sabater a Rafel Agullana de Girona pel pagament de 18 lliures a l'un i 120 lliures a l'altre, en concepte de la redempcio de 2 censals morts de 218 lli

notari

Miquel Penera, notari de Girona

testimonis

Joan Martorell, canonge. Montserrat Borrell, prevere de Sant Feliu de Girona

poblacio

mides

Girona 34 x 18,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio