Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 584

data

1540 gener 12

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Elies, de Moia i fill Antic. Francesc Cuireter de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Jaume Elies, paraire de llana de Moia, pero resident a Barcelona i el seu fill Antic, venen a Francesc Cuireter, paraire de llana de Moia, tres feixes de terra contiguas que posseeixen a la vila de Moia al lloc anomenat

notari

Francesc Mauli, notari de Barcelona

testimonis

NULL

poblacio

mides

Moia 60 x 39 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio