Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 585

data

1541 mar? 26

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Belnay d'Angles. Joan Matalpeix, Antoni i Salvi Espinas. Valenti Vila d'Angles

tipologia

Venda de censal mort

regest

Joan Belnay, senyor i propietari util del mas Belnay d'Angles, ven a Joan Matalpeix, Antoni i Salvi Espinas i Valenti Villa, administrador de les almoines d'Angles, un censal mort de 13 sous anuals de pensio pel preu de

notari

NULL

testimonis

Joan Masbernat. Antic Puig, teixidor de llana, d'Angles

poblacio

mides

Angles 34 x 57 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio