Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 588

data

1549 agost 21

dataTrasllat

NULL

actuants

Joana Mas, Vidua d'Esparreguera, Joan Miquel, de Barcelona.

tipologia

Venda de censal mort

regest

Joana Mas, vidua de Joan Mas, pages d'Esparreguera i el seu fill Pere, creen un ce censal mort sobre els bens del mas Mulner inferior d'Esparreguera a Joan Miquel, prevere beneficiat de Santa Maria de Barcelona pel preu

notari

Pau Benard, notari de Barcelona

testimonis

Pere Sabater. Jeroni Serra

poblacio

mides

Esparreguera 58 x 102 cm

observacions

S'adjunten 2 apoques. El mas Mulner inferior tambe s'anomena de la Giberia. Veure document 551
Tornar al llistat

administracio