Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 592

data

1444 abril 28

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Joan Rovira de Moia, Jaume Magadins de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Pere Joan Rovira de Moia, hereu i propietari del mas Montvi de Moia, ven a Jaume Magadins, fill del difunt Ragadins de Moia, una pe?a de trerra ubicada al lloc anomenat pujol Gimal, pel preu de 7 lliures i 4 sous.

notari

NULL

testimonis

Antoni Noguera, paraire. Julia Saborbe. Raimon, Josep de Foix, resident a Moia

poblacio

mides

Moia 38 x 44,5 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio