Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 596

data

1544 juny 3

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Comalabosa, Guillem de Ripoll.

tipologia

Venda de terres

regest

Francesc Comalabosa de Ripoll ven a Guillem, hereu de Balps de Ripoll una vinya anomenada la Coma de Font Lloren? prop del coll de Balps i una altra pe?a de terra propera al mas de Comalabasa pel preu de 21 lliures.

notari

Joan Folquer, notari de Sant Joan de les Abadesses.

testimonis

Pere Privat, de Sant Joan i Sant Pau de les Abadesses. Pere Mas, fuster de Ripoll.

poblacio

mides

Ripoll 49,5 x 40,5 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio