Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 598

data

1545 novembre 25

dataTrasllat

NULL

actuants

Gabriel Argemir de Moia, Eleonor de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Gabriel Argemir, pages de Moia, ven un censal mort de 10 sous anuals de pensio a Eleonor, esposa de Francesc Cuireter, paraire de Moia pel preu de 10 lliures.

notari

Pere Simon, prevere de Moia

testimonis

Miquel Vila, prevere. Andreu San Salvador, paraire de llana de Moia.

poblacio

mides

Moia 63 x 38 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio