Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 599

data

1545 octubre 22

dataTrasllat

NULL

actuants

Genisa Blanca, Joan Blanc i Montserrat Vidal de Llagostera

tipologia

Venda de terres

regest

Genisa Blanca esposa del difunt Francesc Blanc, paraire de pany de llana del ve?nat de Pineda, una pe?a de terra al lloc anomenat el Pla de Valmanya, al terme de llagostera pel preu de 30 lliures

notari

Jeranim Falgueres, notari de Caldes de Malavella

testimonis

Antoni Gospera, batlle de Llagostera. Joan de Vises de Llagostera

poblacio

mides

Llagostera 34,5 x 34 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio