Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 457

data

1489 setembre 1

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Vilarasa, Pere Joan Esclusana i Pere Joan Crespiera, de Barcelona, residents a Moia.

tipologia

Venda de censal mort

regest

Pere Vilarasa, Pere Joan Esclusana i Pere Joan Crespiera, de Barcelona, residents a Moia, com a administradors de l'hospital dels pobres de Moia venen un censal mort de 31 sous i 6 diners anuals de pensio a Bernat Goell,

notari

Pere Torrentaller, prevere de Moia

testimonis

Joan Artigo, prevere. Arnau Barnola, notari de Moia

poblacio

mides

Moia 51 x 33 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio