Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 459

data

1491 gener 29

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Poble, Jaume Sola i Joan Vila i Bernat Coma

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Jaume Poble, procurador de Colatio Sanchez, custodi de l'or de les arques reials, a Jaume Sala i Joan Vila i Bernat Coma, jurats de Moia, pel pagament de 15 lliures i 2 sous en concepte d'un sopar que va f

notari

Miquel Fortuny, notari de Barcelona.

testimonis

Joan Prats de Vilafranca. Rotires Isern, paraire de panys de llana de Barcelona.

poblacio

mides

Moia 28 x 18,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio