Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 461

data

1492 mar? 19

dataTrasllat

NULL

actuants

Valenti Bertran de Santa Maria de Claret, Pere Torra de Sant Fruitos.

tipologia

Venda de terres

regest

Valenti Bertran, pages de Santa Maria de Claret, procurador de Joana, esposa d'Andreu Corones paraire de Barcelona, ven una pe?a de terra ubicada Sant Fruitos de Bages a Pere Torra, alias Ferrer, de la parroquia de Sant

notari

Pere Sala, notari de Manresa

testimonis

Pere Sobrebal?, fuster, i Joan Gomis, cuireler de Manresa

poblacio

mides

Sant Fruitos de Bages 57 x 33 cm

observacions

S'adjunta apoca.
Tornar al llistat

administracio