Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 463

data

1494 novembre 14

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Sagrista de Sant Fruitos de Bages. Pere Torra

tipologia

Venda de terres

regest

Joan Sagrista de Sant Fruitos de Bages ven a Pere Torra, alias Ferrer, de la mateixa parroquia, una sort de terra que posseeix a l'horta de la parroquia de Sant Fruitos per 30 sous.

notari

Joan Sala, notari de Manresa

testimonis

NULL

poblacio

mides

Sant Fruitos de Bages 40 x 34,5 cm

observacions

apoca
Tornar al llistat

administracio