Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 464

data

1497 mar? 10

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Domenech i Jaume Domenech. Miquel Argemir de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

"Joan Domenech, paraire de llana originari de Moia pero resident a Vic i el seu fill Jaume Domenech, prevere de l'esglesia de Sant Marti de ""?esorts"" venen a Miquel Argemir, paraire de llana de Barcelona, resident a Mo

notari

Joan Graus, prevere de Moia

testimonis

Salvador Peret i Lucas Torres, pagesos de Moia

poblacio

mides

Moia 32 x 53 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio