Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 466

data

1496 octubre 23

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Cuc i Salvia, a Salvio Cuc. D'Angles

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Joan Cuc d'Angles i la seva esposa Salvia, propietaria del Mas Prat de dita parroquia, a Salvio Cuc, propietari de mas Cuc, germa seu, pel pagament de 45 lliures promesos pel seu pare Joan Cuc.

notari

Miquel Ombert, notari d'Angles.

testimonis

Joan Mover, alias pixarelles. Pere Ribe d'Angles

poblacio

mides

Angles 21 x 17 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio