Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 469

data

1499 novembre 4

dataTrasllat

NULL

actuants

Martoria Pijoan de Llagostera

tipologia

Venda de terres

regest

Martoria Pijoan, pages de Llagostera i els seus, senyors utils i propietaris del mas Pegaran, venen a Jaume Vallmanya, pages de Llagostera una pe?a de terra ubicada dins les propietats del seu mas ubicada al lloc anomena

notari

NULL

testimonis

Gerard Gotorra. Gerard Esteve, pagesos de Llagostera

poblacio

mides

Llagostera 33,5 x 33,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio