Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 470

data

1499 abril 11

dataTrasllat

NULL

actuants

Benet Joan Manjanell de Cardona. Pere Torra i Joan Morfa, de Sant Fruitos de Bages.

tipologia

Venda de terres

regest

Bernat Joan Manjanell, paraire de la Coromina del terme de Cardona, com a hereu dels bens que foren del seu pare Pere Joan Manjanell, ven a Pere Torra, alias ferrer, paraire de Sant Fruitos de Bages i al germa Joan Morfa

notari

Gabriel Noguera, notari de Cardona.

testimonis

Joan Guaver de Sant Mateu de Bages. Joan Merola, Paraire de Cardona.

poblacio

mides

Sant Fruitos de Bages 58,5 x 35,5 cm

observacions

La pe?a de terra es alou del monestir de Sant Benet, i te un cens anual de 9 diners anuals de pensio establert als hereus del mas Oliver.
Tornar al llistat

administracio