Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 477

data

S. XVI

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Puigsaulens d'Orista. Salvador Molera de Vic

tipologia

Venda de censal mort

regest

Pere Puigsaulens de la parroquia de Sant Andreu d'Orista ven un censal mort de 50 sous anuals de pensio pel preu de 50 lliures a Salvador Molera, prevere beneficiat de Vic.

notari

Salvador Benet, prevere de Vic

testimonis

Joan Castany, prevere beneficiat de Vic i Joan Pere Vall, teixidor de Vic.

poblacio

mides

Vic 60 x 64 cm

observacions

Falta el fragment dret del document. S'adjunta apoca.
Tornar al llistat

administracio