Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 481

data

1502 mar? 7

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Sagrista. Pere Torra. Ambdos de Sant Fruitos de Bages

tipologia

Venda de terres

regest

Joan Sagrista de la parroquia de Sant Fruitos de Bages ven a Pere Torra, alies Ferrer, de la mateixa parroquia, una sort de terra ubicada a la sagrera de Sant Fruitos i que te per herencia del Mas Oliver, rep un cens anu

notari

Joan Sala, notari de Manresa

testimonis

Francesc Sala, mercader i Benet Mas, paraire de Manresa

poblacio

mides

Sant Fruitos de Bages 39 x 33 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio