Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 482

data

1502 maig 3

dataTrasllat

NULL

actuants

Margarida, Bernat Boyo, de Manresa. Antoni Almujaner, de Barcelona

tipologia

Venda de censal mort

regest

Margarida, esposa de Bernat Boyo, paraire de panys de llana de Manresa, usufructuaria dels bens del seu marit, ven un censal mort de 10 sous anuals de pensio a Antoni Almujaner, militar de Barcelona, pel preu de 10 lliur

notari

Pere Sala, notari de Manresa

testimonis

Andreu Sagni, canonge i sagrista de Manresa, Joan Miralles, prevere de Santpedor.

poblacio

mides

Manresa 59 x 73,5 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio