Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 488

data

1503 agost 5

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Homar, alies Soler, de Barcelona, Pere Busquets i Antonia de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Pere Busquets i la seva esposa Antonia de Moia venen a Bernat Homar, alies Soler, de Barcelona, resident a Moia, un censal mort de 36 sous anuals de pensio pel preu de 36 lliures.

notari

Miquel Vilanassa, prevere de Moia

testimonis

Jaume Argemir, prevere. Pere Barrera, boter de Moia

poblacio

mides

Moia 45 x 87 cm

observacions

Aquest censal esta lligat a una casa comprada per Pere Busquests a Bernat Homar al carrer del Forn (Doc. 487). S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio