Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 489

data

1504 octubre 6

dataTrasllat

NULL

actuants

Antoni Rovira, Joan Graus i Salvador Parer, de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Antoni Rovira, propietari del mas Rovira de la parroquia de Sant Feliu de Rodors, venen un censal mort de 12 sous anuals de pensio a Joan Graus, prevere i Salvador Parer, pages de Moia, marmessors del testament de Pere T

notari

Joan Comapregona, prevere de Moia

testimonis

Gabriel Coll, de Santa Coloma de Saro i Bernat Coma Santjaume de Moia

poblacio

mides

Moia 56 x 85,5 cm

observacions

Els 12 sous anuals de pensio estan destinats a la celebracio d'una missa diaria a l'esglesia de Moia. S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio