Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 491

data

1504 febrer 24

dataTrasllat

NULL

actuants

Salvador Boix, Pere Vilardebo

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Salvador Boix de la parroquia de Sant Marti del Brull a Pere Vilardebo, alies Boix, pel pagament de les 24 lliures en concepte de dot

notari

Benet Fitar, rector de Santa Maria de Serra

testimonis

"Pere Riper. Domenec Boxeda, ""basto saber"" de la Seva"

poblacio

mides

El Brull 21,5 x 22,5 cm

observacions

Veure Doc. 467
Tornar al llistat

administracio