Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 495

data

1405 desembre 28

dataTrasllat

NULL

actuants

Felix Soler de Marfa

tipologia

Testament

regest

Testament de Felix Soler de la parroquia de Sant Pere de Marfa, propietari del mas Soler de Marfa.

notari

Joan Puigcasat, prevere de Moia

testimonis

Bernat Marfa. Jaume Saiol. Felix Cornells de Moia.

poblacio

mides

Marfa 39 x 28 cm

observacions

Es reconeix que Bartomeu Colell es cunyat seu i Maria la seva germana. A mes hi ha relacio amb els doc. 318 i 349.
Tornar al llistat

administracio