Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 496

data

1546 novembre 9

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Serra, Francesc Serra de Santa Maria de Navarcles. Miquel Torra de Sant Fruitos.

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Joan Serra i el seu fill Francesc Serra, de la parroquia de Santa Maria de Navarcles a Miquel Torra, alies Ferrer, pages de Sant Fruitos de Bages, pel pagament de 28 lliures en concepte de la compra d'una

notari

Antoni Lluis Avella, notari de Manresa

testimonis

Antoni Avella de Manresa. Miquel Serra Molera, causidic de Manresa

poblacio

mides

Sant Fruitos de Bages 28 x 18 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio