Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 498

data

1506 desembre 13

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Riumbau de Tona i Pau Colell de Sant Fruitos de Balanya

tipologia

apoca

regest

Joan Riembau, hereu i propietari del mas Riembau de Sant Andreu de Tona, reconeix que Pau Colell, alies Alzina, de Sant Joan d'Olo, hereu del mas Colell de Sant Fruitos de Balanya li ha pagat 6 florins i 2 carregues de b

notari

Gaspar Puig, notari de Tona

testimonis

Antoni Vallar, prevere i Joan Sovell de Tona

poblacio

mides

Tona 30 x 17 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio