Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 604

data

1549 octubre 10

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Pesapera de Girona, Joan Pesapera

tipologia

Venda de terres

regest

Pere Pesapera, pages de Sant Roma de Loreto, diocesis de Girona, ven al seu nebot Joan Pesapera, una pe?a de bosc que separa les seves possessions de les del mas Perello i es troba ubicada al lloc anomenat Perallo de la

notari

Bernat Hans notari de Palafolls

testimonis

Salvador Roca, prevere. Jaume Salamagi.

poblacio

mides

Sant Roma de Loreto. 30 x 37,5 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio