Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 636

data

1560 mar? 24

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Puig Solens d'Orista

tipologia

apoca

regest

apoques fetes per Pere Puig Solens, hereu del mas Puig Solens de la parroquia de Sant Andreu d'Orista pel pagament de diverses quantitats de diners, als seus germans en concepte de legitima paterna i materna.

notari

Valenti Serra, rector de Santa Euralia de Pardines

testimonis

NULL

poblacio

mides

Orista 31 x 40 cm

observacions

Fragment de document format per 3 apoques en reconeixament de pagament de legitimes per Pere Puig Solens d'Orista. Nomes es llegible la tercera.
Tornar al llistat

administracio