Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 645

data

1561 gener 29

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Pomes de Moia. Gabriel Canudes de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Joan Pomes, corredor public de Moia, ven un censal mort de 16 sous anuals de pensio a Gabriel Canudes, prevere de Moia pel preu de 16 lliures.

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Joan Castell, prevere. Pere Vilarasa, paraire de Moia

poblacio

mides

Moia 47 x 67 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio