Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 647

data

1561 maig 23

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Canudes de Moia. Jaume Saiol de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Jaume Canudes, teixidor de llana de Moia, hereu dels bens que foren del seu pare Pere Canudes, teixidor de llana, i els seus, venen a Jaume Saiol de la Condal de la parroquia de Moia, una pe?a de terra herma anomenada la

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Pere Batlles, Jeroni Barrera.

poblacio

mides

Moia 42 x 61 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio