Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 650

data

1561 maig 13

dataTrasllat

NULL

actuants

Raimon Planelles i els preveres de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Raimon Planella, hereu dels bens que foren dels seus pares, Raimon Planella i Llu?sa, ven un censal mort de 52 sous de pensio anual als preveres de l'esglesia de Moia pel preu de 52 lliures.

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Jaume Saiol, paraire de llana. Pere Badia, de Fran?a

poblacio

mides

Moia 38,5 x 69 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio