Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 652

data

1562 agost 1

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Oliva de Sant Feliu Saserra. Pere Puig Solens d'Orista

tipologia

Venda de terres

regest

Francesc Oliva, paraire de Sant Feliu Saserra, ven a Pere Puig Solens, hereu del mas Puig Solens d'Orista, una pe?a de terra anomenada Els Taparons a la parroquia d'Orista, pel preu de 24 lliures

notari

Valenti Serra, prevere de Santa euralia de Pardines.

testimonis

Jeroni Serra, prevere de Sant Feliu Saserra. Valenti Sole, de Sant Andreu d'Orista

poblacio

mides

Orista 38 x 32 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio