Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 654

data

1562 abril 9

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Dalmau de Manresa i Antoni Molins

tipologia

Venda de censal mort

regest

Joan Dalmau, pages de Manresa, ven un censal mort de 14 sous de pensio anual a Antoni Molins, pare i administrador dels bens del seu fill Pere Marti Molins, pel preu de 14 lliures

notari

Mateu Passanant, notari de Manresa

testimonis

Lloren? Calvo. Rafael Feixes, prevere de Manresa.

poblacio

mides

Manresa 64 x 39 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio