Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 659

data

1563 octubre 15

dataTrasllat

NULL

actuants

Eleonor Helies, vidua, de Barcelona. Jaume Saiol de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Eleonor Helies, vidua en primeres nupcies de Cosme Camora, i en segones nupcies d'Antic Helies, mercader de Barcelona, ven a Jaume Saiol, pages de Moia, diverses peces de terra ubicades a la parroquia de Moia pel preu de

notari

Andreu Fontona, notari de Barcelona

testimonis

Joan Tella. Jaume Rocabusquet, pagesos

poblacio

mides

Moia 53,5 x 80 cm

observacions

es una copia del document 656
Tornar al llistat

administracio