Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 608

data

1550 setembre 10

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Argemir i Joana de Moia. Comunitat de preveres de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Joan Argemir, teixidor de llana de Moia i la seva esposa Joana venen un censal mort de 25 sous anuals de pensio a la comunitat de preveres de Moia pel preu de 25 lliures

notari

Pere Simon, prevere de Moia

testimonis

Jaume Roca, paraire. Joan Comerma, teixidor de Moia i altres.

poblacio

mides

Moia 59 x 66 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio