Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 613

data

1555 agost 16

dataTrasllat

NULL

actuants

Antic Saiol i Pla Masferrer de Moia, Pere Corner de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Antic Saiol i Pla Masferrer, hereu i propietari dels bens del difunt Pla Masferrer de Moia, ven a Pere Corner, paraire de llana de Moia, unes peces de terra herma d'unes 6 quarteres, ubcades al lloc anomenat Les Poses de

notari

NULL

testimonis

Miquel Vilarasa, prevere. Guillem Corner, pages de Fran?a pero resident a Monistrol de Calders

poblacio

mides

Moia 48,5 x 49,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio