Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 616

data

1555 abril 21

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Roca de Moia.

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Joan Roca paraire de llana de Moia, als marmessors del testament de Sebastia Roca, prevere de Moia pel pagament de 36 lliures d'un deute

notari

Lloren? Aragones, prevere de Moia

testimonis

Joan Canudes, teixidor de panys de lli, Joan Sobresal?, mercader de Moia

poblacio

mides

Moia 24,5 x 22,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio