Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 618

data

1556 gener 2

dataTrasllat

NULL

actuants

Canonges de l'esglesia de Moia. Jaume Regadins

tipologia

apoca

regest

apoca feta pels canonges de l'esglesia de Moia a Jaume Magadins en reconeixament del pagament de 33 lliures en concepte de redempcio d'un censal mort de 33 sous anuals de pensio.

notari

Miquel Vilarassa, prevere de Moia

testimonis

Pere Suiol, pages de Santa Coloma de la Serra. Cipria Pla, baster de Moia

poblacio

mides

Moia 22,5 x 25,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio