Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 619

data

1557 agost 29

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Saiol de Moia. Jaume Saiol

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Joan Saiol, pages de Moia, resident al mas de Mambru de Moia a Jaume Saiol, pages de Moia, nebot seu, hereu dels bens que foren de Miquel Saiol, germa de Joan, pel pagament de 60 lliures en concepte de leg

notari

Joan Sobrebals, notari de Moia

testimonis

Joan Ferrerons. Benet Arenys. Paraires de Moia

poblacio

mides

Moia 19 x 21 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio