Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 621

data

1557 mar? 16

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Tixador

tipologia

Testament

regest

Testament de Joan Tixador, pages resident al mas de la Noguera de Cassa.

notari

"Pere Salati, prevere de ""Sermientis"""

testimonis

Ramon, prevere dee Narbona. Joana Puigmoler, Miquel Boer Ferreres. Tots de Cassa

poblacio

mides

Cassa de la Selva 29,5 x 29,5 cm

observacions

Document en catala integrament
Tornar al llistat

administracio