Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 624

data

1558 novembre 28

dataTrasllat

NULL

actuants

Eleonor Arnosa de Moia. Jaume Saiol de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Eleonor Arnosa, filla i hereva de Joan Arnosa, paraire de llana resident a Moia, propietari del Mas Pla d'en Ferrer de Moia, ven a Jaume Saiol de la Condal, pages de Moia, una pe?a de terra anomenada El Serredal del mas

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Miquel Vilarasa, Pere Carner de Moia

poblacio

mides

Moia 41,5 x 61 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio