Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 631

data

1559 gener 3

dataTrasllat

NULL

actuants

Caterina, vidua de Salvi Posas, de Girona. Francesc Cuc d'Angles

tipologia

Venda de terres

regest

Caterina, vidua de Salvi Posas, ballester de Girona ven a Francesc Cuc, pages d'Angles, una pe?a de terra herma i boscosa que posseix a la parroquia d'Angles al lloc anomenat de Serramitjana pel preu de 25 lliures.

notari

Baudili Abric, notari de Girona

testimonis

Antoni Castello, canonge de Girona. Joan Lorens, notari de Girona

poblacio

mides

Angles 26 x 57 cm

observacions

Porta cosida l'apoca
Tornar al llistat

administracio