Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 662

data

1564 octubre 28

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Leyrach, esposa Constancia de Manresa. Miquel Torra de Manresa

tipologia

Venda de censal mort

regest

Joan Leyrach, senador de Manresa i la seva esposa Constancia, a fi de satisfer un deute amb Miquel Torra, pages de Manresa de 26 lliures, en concepte d'una pe?a de terra ubicada prop del portal de Valldaura de Manresa, c

notari

Maurici Pons, notari de Manresa

testimonis

Nicolau Torres, cotoner, Lluis Dalmau, sabater de Manresa.

poblacio

mides

Manresa 67 x 54 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio