Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 663

data

1564 gener 25

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Gay i esposa Eleonor de Moia. Comunitat de Preveres de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Joan Gay, pages de Moia i la seva esposa Eleonor, venen un censal mort de 36 sous anuals de pensio, a la comunitat de preveres de l'esglesia de Moia, pel preu de 36 lliures.

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Bartomeu Sola, pages. Jaume Barrera, paraire de panys de Moia.

poblacio

mides

Moia 51 x 56 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio