Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 664

data

1564 gener 24

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Clapers i esposa Agnes, de Moia. Marmessors de Joan Serrahima de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Pere Clapers, traginer de Moia i la seva esposa Agnes, venen als marmessors del testament de Joan Serrahima, pages de Moia, un censal mort de 20 sous anuals de pensio pel preu de 20 lliures

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Joan Arnes. Jaume Canudas, paraires de Moia

poblacio

mides

Moia 62 x 62 cm

observacions

S'adjunta apoca. Veure document 665
Tornar al llistat

administracio