Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 666

data

1565 abril 14

dataTrasllat

NULL

actuants

Bartomeu Miquel, de Montfalco. Comunitat de preveres de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Bartomeu Miquel, pages de Montfalco, parroquia de Veciana, ven un censal mort de 40 sous de pensio anual, a la comunitat de preveres de Moia, pel preu de 40 lliures

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Joan Arnosa, paraire. Joan Sobreballs, baster de Moia

poblacio

mides

Moia 52 x 60 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio