Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 667

data

1565 juliol 7

dataTrasllat

NULL

actuants

Eleonor Torra, Joan Culla, Antic Sala, de Manresa. Comunitat de clergues de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Eleonor Torra, vidua d'Antoni Torra, paraire de panys de llana de Manresa, Joan Culla, canonge de la Seu de Manresa i Antic Sala, notari de Manresa, com a tutors i procuradors de Montserrat, filla d'Antoni i Eleonor, ven

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Joan Brotons. Pere Joan Altanell de Moia.

poblacio

mides

Moia 64 x 81 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio