Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 670

data

1565 abril 14

dataTrasllat

NULL

actuants

Antoni Perull, de Calaf. Comunitat de clergues de Moia.

tipologia

Venda de censal mort

regest

Antoni Perull, pages del Soler, terme de la parroquia de Sant Jaume de Calaf, ven un censal mort de 40 sous anuals de pensio pel preu de 40 lliures, a la comunitat de clergues de Moia. Els diners d'aquest censal seran de

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Joan Arnosa, paraire. Joan Sobrebals, baster de Moia

poblacio

mides

Moia 63 x 49 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio